Slik sparer du best for barna dine

Slik sparer du best for barna dine

Å spare på vegne av barna dine vil gi dem en enklere overgang til voksenlivet. Dette gjelder spesielt når det kommer til å skaffe egenkapital til bolig. Noen smarte valg i dag, kan være det som skal til for at junior får oppfylt boligdrømmen om 20 år. Her får du tipsene du trenger for å komme i gang.

Spar jevnt og trutt

Mange bekker små, blir en stor å. Du kjenner ordtaket. Sparer du jevnt og trutt, fra barna er små til de er voksne, blir det garantert betydelige summer av det. Det til tross for at du kanskje ikke klarer å sette av de helt store beløpene hver måned.

Her finner du pengene

Mange småbarnsforeldre har stram økonomi, og det er ikke alltid like lett å finne overskudd nok til sparing. En god metode er å se på det du faktisk tar deg råd til, for så å se om du klarer å gjøre det billigere. Differansen mellom det du budsjetterte med, og det du faktisk brukte, er pengene du kan sette av.

Her er noen flere tips:

 • Bruk mindre penger på leketøy. Spar i stedet tilsvarende sum som plastikkbilen kostet.
 • Be besteforeldrene om bidrag til sparingen, fremfor dyre julegaver som barna kanskje ikke trenger.
 • Spar penger på klær til barna. Før de blir ”motebevisste”, kan barn godt bruke brukte klær dere arver, eller kjøper billig.
 • Spar på babyutstyr. Kjøp brukt barnevogn, eller overta fra noen som er gavmilde. Sett av pengene til sparing i stedet.
 • Sett av barnebidraget til sparing, dersom du har råd.

Ikke spar på høyrentekonto

Å spare på konto, selv med markedets beste renter, er dårlig butikk. Den generelle prisstigningen spiser opp hele renteinntektene, i hvert fall med dagens rekordlave rentenivå. Slik har det vært i lang tid, og du kan forvente mer av det samme i årene som kommer.

Den eneste fordelen med tradisjonell banksparing er at du løper ingen risiko. Innskudd på inntil 2 millioner per bankforetak er sikret gjennom Bankenes sikringsfond.

BSU er verdt innsatsen

Unntaket som bekrefter regelen er Boligsparing for ungdom. Da slår du to fluer i en smekk, og barna kan enklere komme seg inn i boligmarkedet når de blir gamle nok. De beste bankene har renter på BSU-kontoer som nærmer seg 4% i dag. Det er høyere enn konsumprisindeksen stiger, og dermed gir sparingen et overskudd.

I tillegg vil barna få skattefradrag den dagen de tjener nok på sommerjobber eller lignende. Etter dagens regler vil de tjene 5 000 kroner i form av skattefradrag, det øyeblikket årlig inntekt passerer omtrent 70 000 kroner.

Totalt kan du og barna spare 300 000 i BSU, frem til avkommet fyller 34 år. Husk også at det finnes egne skatteregler for lån til barn!

Aksjefond er et bra alternativ

Historisk sett har aksjefondene gitt langt bedre avkastning enn banksparing. Investeringsformen er svært godt egnet når tidsperspektivet er langt. Det er det jo, i og med at du sparer for barna i kanskje 20 år.

I dag kan du spare i fond gjennom en aksjesparekonto, og slipp dermed all skatteproblematikk, inntil pengene skal brukes. Og det skal de normalt ikke før barna selv overtar styringen av deres egen økonomi.

Den beste gaven?

Nest etter kjærlighet, oppfølging og støtte, er vel det å gi barna en god overgang til voksenlivet den beste gaven vi kan gi dem. En sparekonto, enten det er i fond eller BSU, er således en utmerket presang å gi til nyfødte. Der kan hele slekta bidra om de vil, i stedet for å bruke penger på dill og dall som ungene uansett blir leie av etter kort tid. Det er ikke sikkert 7-åringen setter særlig pris på innsatsen akkurat nå, men hun eller han takker deg nok den dagen det skal investeres i den første bilen eller boligen.

Gjeldsregistrene er snart på plass

I løpet av sommeren 2019 vil bankene kunne se hvor stor gjeld du har fra kredittkort og forbrukslån. Gjeldsregistrene som etableres skal sørge for dette. Her er det du må kjenne til dersom du har tenkt å søke om lån etter at registrene er på plass.

Tre registre under etablering

Per i dag etableres det tre ulike gjeldsregistre for usikret gjeld i Norge. Tiltaket er et av flere grep myndighetene foretar for å demme opp for veksten i gjeld fra usikrede forbrukslån og kreditter.

Undersøkelser gjort av nordmenns gjeldssituation viser at vi ligger helt i topp. Det gjelder særlig opptaket av forbrukslån og andre typer gjeld, noe Ringsaker Blad har skrevet om. Mye tyder på et slik gjeldsregister vil ha stor nytteverdi når det innføres…

Dette skal meldes inn til registrene

Når du søker om et lån i en bank, skal banken hente inn samtidsinformasjon om eventuelle kreditter og forbrukslån du har fra før. Det er totalt nesten 300 selskap i Norge som vil bli forpliktet til å oppgi deres låneforhold.

Dermed vil det bli enklere for bankene å unngå å yte lån som låntakeren kan få problemer med å håndtere.

Sjekk også: Trenger du egentlig forsikring på forbrukslånet ditt?

Tette smutthull

Situasjonen i dag, før gjeldsregistrene er på plass, gir muligheter for å omgå bestemmelsene. Du kan nemlig ta opp langt mer lån enn bankene har lov til å gi deg. Dette fordi banken ikke har mulighet til å sjekke hvilke andre forbrukslån og kreditter du har fra før.

Bankene kan se gjeld fra i fjor, fordi de har tilgang til skatteligningen din. Der vil det fremgå om du har betalt renter, uansett hvilket finansieringsforetak du har lånt fra. Men, har du tatt opp lån etter at siste skattemelding ble utarbeidet, har ikke banken mulighet til å se dette.

Noen mangler

Både økonomer og stortingspolitikere har kritisert regjeringen for det de oppfatter som mangler ved gjeldsregistrene. All usikret gjeld er nemlig ikke med. Studielån er et eksempel. Studiegjelden til en som søker om forbrukslån eller kredittkort, burde også vært med, påpekes det.

Imidlertid er ikke dette et alvorlig problem. Usikret gjeld som studielån vil også dukke opp i skatteligningen, bare ikke eventuelle lånebeløp fra de siste månedene. At forbrukslånene og kredittene er med, er åpenbart det viktigste.

Hvor mye gjeld er du registrert med?

Om du har tenkt å søke om lån etter at gjeldsregistrene er på plass, anbefales det at du vurderer å kvitte deg med kredittkort. Dette gjelder spesielt om du har flere av de. Den samlede mulige kreditten du har tilgang til, vil nemlig bli sett på som gjeld, selv om du ikke skylder penger til kredittkortselskapene.

Har du for eksempel tre kort med samlet kredittramme på 300 000 kroner, anses dette som gjeld, og dine lånemuligheter vil reduseres med tilsvarende beløp.

Er det noe poeng å forsikre seg når man låner penger

Skal du ta opp forbrukslån, blir du ofte tilbudt såkalt låneforsikring eller betalingsforsikring. Dette er en merkostnad som ikke alltid kan forsvares. Om forsikringen er gunstig for deg, er en vurdering du selv bør tenke nøye gjennom. Her er det du må kjenne til.

Typiske betingelser

For at forsikringen på et forbrukslån skal tre i kraft, må du miste inntektsevnen din på et eller annet vis. Det vanlige er at forsikringen dekker deg dersom:

 • Du blir arbeidsledig i mer enn 30 dager.
 • Du blir permittert i mer enn 30 dager.
 • Du blir sykemeldt i mer enn 30 dager (ofte minimum 50% sykemelding).
 • Du avgår med døden.

Når det gjelder arbeidsledighet vil du ikke ha dekning hvis du selv sier opp jobben. Dekning ved dødsfall kan ha begrensninger i forhold til sum, og i forhold til dødsårsak.

Typiske begrensninger

Det er vanlig at forsikringen har et tak for jobbsituasjon, dekningssum, varighet og hvor mange ganger forsikringen skal gjelde. For eksempel kan begrensningene være:

 • Renter og avdrag dekkes inntil et maksimumsbeløp, ofte rundt 10 000 til 15 000 kroner).
 • Dekningen gjelder kun for et visst antall måneder (ofte 12 måneder).
 • Dekningen gjelder ikke ved gjentatte tilfeller (for eksempel kun 1 gang per år).
 • Dekningen gjelder ikke dersom du visste om en sykdom som førte til at du ble sykemeldt, før du tegnet forsikringen (ofte med 12 måneders tilbakevirkende kraft).

Forsikrede forbrukslån kan ha flere begrensninger i forhold til alderen og jobbsituasjonen din. En typisk aldersgrense for å få tegnet låneforsikring er at du er mellom 18 og 65 år.

Noen forsikringsselskap krever at du tjener et minimumsbeløp, og andre at du innehar en stillingsprosent på en viss prosent.

Du finner en liste med typiske eksempler på dette her: https://www.sb1finans.no/content/717/Forsikret-forbrukslan

Typiske kostnader

Prisene for å forsikre forbrukslånet kan variere veldig. I noen banker beregnes det en prosentsats av resterende gjeld, ofte mellom 0,5% og 1,5% dersom beregningen er per måned.

Andre selskap krever en hel sum ved inngåelsen av forbrukslån. Dette kan for eksempel være et sted mellom 5% og 10% av hele lånesummen. Forsikringspremien legges da til på lånegjelden, og inkluderes deretter i de månedlige avdragene.

Tenk igjennom livssituasjonen din

Så lenge du ikke mister inntektsevnen, er forsikring på forbrukslån alltid en ”unødvendig” merkostnad. Er du ung, frisk og har sikker inntekt, er dette en forsikring du neppe kommer til å trenge. Men, du har jo ingen garantier i livet.

Personer med forsørgeransvar har større grunner til å forsikre seg når de søker forbrukslån. Det samme gjelder de som jobber i yrker som er mer utsatte i forhold til risiko, eller har en arbeidsforhold som er mindre sikker. Er du blant de første i køen til å bli oppsagt, og bedriften sliter, bør du vurdere å tegne låneforsikring.

Før du søker om betalingsforsikring til forbrukslånet bør du også sjekke at du får den beste og laveste renten. Personlig anbefaler jeg deg å bruke https://www.billigeforbrukslån.no, som har en bra oversikt over tilbudene på lån uten sikkerhet i Norge.

Tidligere var det også mange nordmenn som brukte forbrukslån som egenkapital på boliglån. De søkte da om betalingsforsikring for å senke risikoen dersom de skulle tape betjeningsevnen sin.

Lånesummen kan bli avgjørende

Summen du låner bør også være med i vurderingen om du skal tegne forsikring. Har du et smålån på noen få tusen, får du nok ikke de største problemene om inntektene skulle svikte. Låner du mye, og dermed kan få større problemer om du mister inntektene, har du bedre grunner til å forsikre deg.

Ekstra online ressurser: https://www.dinside.no/okonomi/seks-forbrukslansbanker-bryter-reglene/71129759