Er det noe poeng å forsikre seg når man låner penger

Er det noe poeng å forsikre seg når man låner penger

Skal du ta opp forbrukslån, blir du ofte tilbudt såkalt låneforsikring eller betalingsforsikring. Dette er en merkostnad som ikke alltid kan forsvares. Om forsikringen er gunstig for deg, er en vurdering du selv bør tenke nøye gjennom. Her er det du må kjenne til.

Typiske betingelser

For at forsikringen på et forbrukslån skal tre i kraft, må du miste inntektsevnen din på et eller annet vis. Det vanlige er at forsikringen dekker deg dersom:

  • Du blir arbeidsledig i mer enn 30 dager.
  • Du blir permittert i mer enn 30 dager.
  • Du blir sykemeldt i mer enn 30 dager (ofte minimum 50% sykemelding).
  • Du avgår med døden.

Når det gjelder arbeidsledighet vil du ikke ha dekning hvis du selv sier opp jobben. Dekning ved dødsfall kan ha begrensninger i forhold til sum, og i forhold til dødsårsak.

Typiske begrensninger

Det er vanlig at forsikringen har et tak for jobbsituasjon, dekningssum, varighet og hvor mange ganger forsikringen skal gjelde. For eksempel kan begrensningene være:

  • Renter og avdrag dekkes inntil et maksimumsbeløp, ofte rundt 10 000 til 15 000 kroner).
  • Dekningen gjelder kun for et visst antall måneder (ofte 12 måneder).
  • Dekningen gjelder ikke ved gjentatte tilfeller (for eksempel kun 1 gang per år).
  • Dekningen gjelder ikke dersom du visste om en sykdom som førte til at du ble sykemeldt, før du tegnet forsikringen (ofte med 12 måneders tilbakevirkende kraft).

Forsikrede forbrukslån kan ha flere begrensninger i forhold til alderen og jobbsituasjonen din. En typisk aldersgrense for å få tegnet låneforsikring er at du er mellom 18 og 65 år.

Noen forsikringsselskap krever at du tjener et minimumsbeløp, og andre at du innehar en stillingsprosent på en viss prosent.

Du finner en liste med typiske eksempler på dette her: https://www.sb1finans.no/content/717/Forsikret-forbrukslan

Typiske kostnader

Prisene for å forsikre forbrukslånet kan variere veldig. I noen banker beregnes det en prosentsats av resterende gjeld, ofte mellom 0,5% og 1,5% dersom beregningen er per måned.

Andre selskap krever en hel sum ved inngåelsen av forbrukslån. Dette kan for eksempel være et sted mellom 5% og 10% av hele lånesummen. Forsikringspremien legges da til på lånegjelden, og inkluderes deretter i de månedlige avdragene.

Tenk igjennom livssituasjonen din

Så lenge du ikke mister inntektsevnen, er forsikring på forbrukslån alltid en ”unødvendig” merkostnad. Er du ung, frisk og har sikker inntekt, er dette en forsikring du neppe kommer til å trenge. Men, du har jo ingen garantier i livet.

Personer med forsørgeransvar har større grunner til å forsikre seg når de søker forbrukslån. Det samme gjelder de som jobber i yrker som er mer utsatte i forhold til risiko, eller har en arbeidsforhold som er mindre sikker. Er du blant de første i køen til å bli oppsagt, og bedriften sliter, bør du vurdere å tegne låneforsikring.

Før du søker om betalingsforsikring til forbrukslånet bør du også sjekke at du får den beste og laveste renten. Personlig anbefaler jeg deg å bruke https://www.billigeforbrukslån.no, som har en bra oversikt over tilbudene på lån uten sikkerhet i Norge.

Tidligere var det også mange nordmenn som brukte forbrukslån som egenkapital på boliglån. De søkte da om betalingsforsikring for å senke risikoen dersom de skulle tape betjeningsevnen sin.

Lånesummen kan bli avgjørende

Summen du låner bør også være med i vurderingen om du skal tegne forsikring. Har du et smålån på noen få tusen, får du nok ikke de største problemene om inntektene skulle svikte. Låner du mye, og dermed kan få større problemer om du mister inntektene, har du bedre grunner til å forsikre deg.

Ekstra online ressurser: https://www.dinside.no/okonomi/seks-forbrukslansbanker-bryter-reglene/71129759