Gjeldsregistrene er snart på plass

Gjeldsregistrene er snart på plass

I løpet av sommeren 2019 vil bankene kunne se hvor stor gjeld du har fra kredittkort og forbrukslån. Gjeldsregistrene som etableres skal sørge for dette. Her er det du må kjenne til dersom du har tenkt å søke om lån etter at registrene er på plass.

Tre registre under etablering

Per i dag etableres det tre ulike gjeldsregistre for usikret gjeld i Norge. Tiltaket er et av flere grep myndighetene foretar for å demme opp for veksten i gjeld fra usikrede forbrukslån og kreditter.

Undersøkelser gjort av nordmenns gjeldssituation viser at vi ligger helt i topp. Det gjelder særlig opptaket av forbrukslån og andre typer gjeld, noe Ringsaker Blad har skrevet om. Mye tyder på et slik gjeldsregister vil ha stor nytteverdi når det innføres…

Dette skal meldes inn til registrene

Når du søker om et lån i en bank, skal banken hente inn samtidsinformasjon om eventuelle kreditter og forbrukslån du har fra før. Det er totalt nesten 300 selskap i Norge som vil bli forpliktet til å oppgi deres låneforhold.

Dermed vil det bli enklere for bankene å unngå å yte lån som låntakeren kan få problemer med å håndtere.

Sjekk også: Trenger du egentlig forsikring på forbrukslånet ditt?

Tette smutthull

Situasjonen i dag, før gjeldsregistrene er på plass, gir muligheter for å omgå bestemmelsene. Du kan nemlig ta opp langt mer lån enn bankene har lov til å gi deg. Dette fordi banken ikke har mulighet til å sjekke hvilke andre forbrukslån og kreditter du har fra før.

Bankene kan se gjeld fra i fjor, fordi de har tilgang til skatteligningen din. Der vil det fremgå om du har betalt renter, uansett hvilket finansieringsforetak du har lånt fra. Men, har du tatt opp lån etter at siste skattemelding ble utarbeidet, har ikke banken mulighet til å se dette.

Noen mangler

Både økonomer og stortingspolitikere har kritisert regjeringen for det de oppfatter som mangler ved gjeldsregistrene. All usikret gjeld er nemlig ikke med. Studielån er et eksempel. Studiegjelden til en som søker om forbrukslån eller kredittkort, burde også vært med, påpekes det.

Imidlertid er ikke dette et alvorlig problem. Usikret gjeld som studielån vil også dukke opp i skatteligningen, bare ikke eventuelle lånebeløp fra de siste månedene. At forbrukslånene og kredittene er med, er åpenbart det viktigste.

Hvor mye gjeld er du registrert med?

Om du har tenkt å søke om lån etter at gjeldsregistrene er på plass, anbefales det at du vurderer å kvitte deg med kredittkort. Dette gjelder spesielt om du har flere av de. Den samlede mulige kreditten du har tilgang til, vil nemlig bli sett på som gjeld, selv om du ikke skylder penger til kredittkortselskapene.

Har du for eksempel tre kort med samlet kredittramme på 300 000 kroner, anses dette som gjeld, og dine lånemuligheter vil reduseres med tilsvarende beløp.